01

Uy tín trong chất lượng - Hiệu quả
trong đầu tư - Đột phá trong sáng tạo

02

Lịch sử
hình thành

Ngoại Ô. JSC khởi nguồn từ những con người tâm huyết và dày dạn kinh nghiệm trong việc phát triển bất động sản nghỉ dưỡng ven đô, đặc biệt khi có cùng định hướng phát triển gắn với việc bảo tồn các giá trị tự nhiên

03

Tầm nhìn

Phấn đấu trở thành đơn vị đi đầu trong phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô gắn với giá trị bền vững

04

Sứ mệnh

Mang lại cho mỗi thành viên trong cộng đồng Ngoại Ô JSC sự vững mạnh về vật chất và tinh thần.

Mang lại cho đối tác và khách hàng sự thành công và đóng góp chung vào sự phát triển bền vững của cộng đồng

05

Các đối tác

Thành công chúng tôi đạt được nhờ vào niềm tin và sự hợp tác
của đối tác và khách hàng

Giữ liên lạc với chúng tôi

Công ty Ngoại Ô được thành lập bởi những thành viên là những người đi tiên phong trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng với tâm huyết phát triển dòng sản phẩm này theo hướng mới. Đó là: Bảo tồn tự nhiên gắn với phát triển bền vững tiêu chuẩn 5 sao.

ĐẶT LỊCH HẸN