Cùng Ngoại Ô phủ xanh Sakana Spa & Resort

Ươm mầm xanh vẫn là hoạt động thường xuyên và luôn được Công ty cổ phần phát triển nghỉ dưỡng Ngoại Ô được thực hiện ngay từ đầu với mong muốn kiến tạo nên những giá trị thực sự cho cuộc sống. Trong bối cảnh khí hậu toàn cầu có nhiều biến động lớn, khí hậu bị ô nhiễm, nhiều thiên tai và dịch bệnh liên tục xảy ra khiến nhiều người lo lắng. Việc gieo mầm xanh, gieo một hạt giống giống tuy nhỏ nhưng lại là hành động tự giải cứu của mỗi chúng ta.

Cùng Ngoại Ô phủ xanh Sakana Spa & Resort

Nhận thức được điều này, Công ty cổ phát triển nghỉ dưỡng Ngoại ô đang nỗ lực từng ngày để cùng cộng đồng tạo nên cuộc sống xanh, hướng tới sự phát triển bền vững. Tất cả các dự án, công trình khu du lịch nghỉ dưỡng của Ngoại ô đều hướng tới sự cao cấp, gắn với việc gìn giữ và bảo vệ tài nguyên môi trường một cách bền vững.

Cùng Ngoại Ô phủ xanh Sakana Spa & Resort

Vì vậy, việc phát động Tết trồng cây tại Sakana Spa & Resort được tất cả các thành viên của Ngoại Ô và các đối tác của Công ty hào hứng hưởng ứng. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhất nhân dịp gặp gỡ đầu xuân giữa Công ty Ngoại Ô và các đối tác.

Một số hình tại sự kiện:

Cùng Ngoại Ô phủ xanh Sakana Spa & Resort

Cùng Ngoại Ô phủ xanh Sakana Spa & Resort

Cùng Ngoại Ô phủ xanh Sakana Spa & Resort

Cùng Ngoại Ô phủ xanh Sakana Spa & Resort

Cùng Ngoại Ô phủ xanh Sakana Spa & Resort

Cùng Ngoại Ô phủ xanh Sakana Spa & Resort

Cùng Ngoại Ô phủ xanh Sakana Spa & Resort

Cùng Ngoại Ô phủ xanh Sakana Spa & Resort

Cùng Ngoại Ô phủ xanh Sakana Spa & Resort

Cùng Ngoại Ô phủ xanh Sakana Spa & Resort

Ngoại Ô